Mogelijke herontwikkeling Schoonebeek-olieveld

De NAM heeft plannen om misschien opnieuw olie te gaan winnen uit het Schoonebeek-olieveld. Misschien, want een definitief besluit daarover is nog niet genomen. De olie in het Schoonebeek-veld is taai en stroperig. Midden jaren negentig de NAM met oliewinning gestopt omdat het met de technieken van toen niet meer rendabel was. Een studie heeft inmiddels uitgewezen dat hervatting van de oliewinning technisch haalbaar lijkt. De NAM studeert nog op de economische haalbaarheid. Op 23 april maakte de NAM de plannen op hoofdlijnen bekend. Begin juni werd de startnotitie MER gepubliceerd, waarna tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 24 juni van de provincie Drenthe de plannen nader werden toegelicht voor inwoners van het gebied. Begin september 2004 is een aanvulling op de startnotitie MER gepubliceerd. Reden voor de aanvulling is dat de plannen van de NAM er nu in voorzien om productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning te injecteren in bestaande gasvelden in de regio Zuidoost Drenthe en/of in gasvelden in de provincie Overijssel. Als alles volgens plan verloopt, zou de eerste olie in 2007 kunnen worden gewonnen.

2005 Dark_Phoenix